Visie en missie

Onze missie is onderwijs en kinderopvang leuk te maken onder het motto: "leren beweegt ons, beweeg je met ons mee?!"

De ‘fun factor’ hanteren als criterium in onze relaties, manier van werken, organiseren en in onze dienstverlening zorgt voor hoge kwaliteit en welbevinden. Meer aandacht voor talent. Fun is tevens een goed criterium om allerlei bestaande beklemmende patronen te voorkomen of doorbreken. Werkdruk, stress, overbelasting? Wat als we dit eens ‘omdenken’?

Hoe bereiken we dit?
- Het 'beste' onderwijs
- De 'beste' kinderopvang & service

stichting-onderwijs-berg

IKC Cadans

Onderwijs leidt kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Veel pedagogen pleiten daarom voor meer aandacht voor vaardigheden als kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit. Kortom, meer aandacht voor sociale en creatieve vaardigheden, zoals aanpassingsvermogen en veerkracht. IKC Cadans heeft dit vertaald naar een leerstrategie voor zowel IQ als EQ met een sterke basis aan kennis en vaardigheden.

We maken gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten hoe kinderen zo efficiënt mogelijk theoretische vaardigheden (taal, rekenen) onder de knie krijgen, zodat er tijd over blijft voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Zo besteden we bij IKC Cadans extra aandacht aan ‘het hoofd’ met positieve psychologie, growth mindset en levenshouding. Hiermee stimuleren we mentale veerkracht, aanpassingsvermogen en emotionele balans. Het is belangrijk om te starten met te ontdekken wie je bent en wat je wilt in het leven. Weten wat ons beweegt (hart) en wat we kunnen creëren (handen). Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen hun eigen pad te volgen. Leren door te doen, fouten te maken, weer op te staan en een nieuw pad te bewandelen. De leerroute kenmerkt het leerproces. Onderweg geeft ons team van professionals instructies, aanmoediging, ondersteuning en begeleiding.

ikc-cadans

Het 'beste' onderwijs

 • Uitstekende basis (taal, rekenen/wiskunde)
 • State of the art & toekomstgericht onderwijs
 • Ieder kind en ouder een vast aanspreekpunt, de mentor
 • Lesmethodes voor meerdere leerstijlen
 • Persoonlijk leerplan
 • Ruimte voor buiten onderwijs, sport & bewegen
 • Aandacht voor levenshouding en positieve psychologie (levensslim, EQ)
 • Unit- en project onderwijs in een team van vakexperts

Cadans kinderopvang

Onze kinderopvang werkt met een doorlopende verticale leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hierbij wordt de leerlijn doorgetrokken van het kinderdagverblijf naar onderwijs en buitenschoolse opvang.

Zo leren kinderen spelenderwijs door activiteiten in themaprojecten. De kinderopvang en het onderwijs werken samen en richten zich in een periode op hetzelfde thema; een combinatie van theorie, praktijk en context. Voor kinderen is het vooral leuk; in de ochtend een spannende filmpje en leesmateriaal over Vikingen en de vroege middeleeuwen en ’s middags een viking dorp nabouwen. Misschien ontdek je wel een verborgen schat of eigen talenten!

Lees meer

De 'beste' service

 • Ruime openingstijden (7.30 – 18.30 uur, 51 weken)
 • Toegankelijk voor alle kinderen
 • Ouders worden ontzorgd;
  • dagelijks een gezonde lunch en tussendoortjes
  • dagelijks buiten, beweging en sport
  • zwemles onder schooltijd (vanaf 5 jaar)
  • huiswerk maken we op het IKC
  • altijd inzicht in de ontwikkeling van je kind met portfolio
 • Keuze op woensdag en vrijdag voor extra activiteiten (o.a. leren programmeren, cultuur aanbod met lokale partners – muziek, dans, kunst, theater).

Maatschappelijke context

Onze maatschappij wil onze kinderen een goed toekomstperspectief bieden. Daartoe zijn een groot aantal organisaties en regelingen in het leven geroepen. Ieder met een specifieke taak of functie; zoals onderwijs en kinderopvang.

De kinderopvang en het onderwijs functioneren in een complex maatschappelijk veld met o.a. CJG, peuteropvang, VVE, buitenschoolse opvang, passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, logopedie, coaching, educatieve leermiddelen, huiswerkbegeleiding, bibliotheken, verenigingen (cultuur en sport), gemeentelijke huisvesting en beleid. Dit maatschappelijk veld kan ook onderdeel zijn van een bredere samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs.

stigting-onderwijs-verkeersbordjes

Jonge kinderen

Onderwijs en kinderopvang zijn bedoeld om kinderen voor te bereiden op de toekomst in kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Kwalificatie gaat om het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen. Deel uitmaken van de groep en de wereld noemen we socialisatie en persoonsvorming geeft betekenis aan ieders karakter, temperament en mogelijkheden.

Wij geven kleur aan deze doelstellingen met de nieuwste inzichten uit pedagogiek en didactiek. We streven naar kinderen, die optimistisch en met een rugzak vol actuele kennis, vaardigheden en een levenshouding de wereld instappen!

Partnerschap

Samenwerken zit in de genen van de Stichting Onderwijs; ‘wie kan delen, kan immers ook vermenigvuldigen’.

Initiatieven die bijdragen aan de missie van de Stichting Onderwijs ondersteunen wij van harte.

stichting-onderwijs-oplossing